ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

H Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Σερρών για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2023 Μελέτη, θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σας καλεί να καταθέσετε την προσφορά σας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές).

Ολόκληρη η πρόσκληση εδω

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα