ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Σερρών» του Δήμου Σερρών για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σας καλούμε σε ανοιχτή διαβούλευση επί του σχεδίου αυτής.
Σκοπός είναι να γνωστοποιηθούν οι στόχοι και η λογική της ΒΑΑ Σερρών στους πολίτες και τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς ώστε να ληφθούν υπόψη οι δικές τους απόψεις, ιδέες και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις και έργα. Σύντομη παρουσίαση του Σχεδίου μπορείτε να βρείτε σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών www.serres.gr .
Επίσης, εκεί θα βρείτε σύνδεσμό για το ειδικό ερωτηματολόγιο διαβούλευσης και παρακαλείσθε να το συμπληρώσετε μέχρι τις 16/11/2023.
Η ενεργή συμμετοχή σας στη διαβούλευση είναι ουσιαστική.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα