☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 13-12-2019 ΕΩΣ 02-01-2020».

Attachments:
Download this file (ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf[ ]198 kB
Download this file (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 2019.pdf)ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 2019.pdf[ ]776 kB