☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών & προμήθειας που αφορά την διοργάνωση του επιχορηγούμενου προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού #followyourARt για το έτος 2019, που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 03/12/2019 έως 19/12/2019.