☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 13-12-2019 ΕΩΣ 13/01/2020.