☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης (κατακύρωσης) το υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.