Βοήθεια στο σπίτι

Ένα νέο μοντέλο κοινωνικής φροντίδας έρχεται για να διευκολύνει την καθημερινότητα των δημοτών του Δήμου Σερρών. Το νέο αυτό μοντέλο προσφέρει λύσεις  για την υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με μακροχρόνιες ανάγκες ώστε να αποκτήσουν ποιοτικά μια καλύτερη ζωή. 

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2321068919 ή στο email: koinonikoiepistimones2015@gmail.com

τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7.00 το πρωί έως τις 15.00.

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε να υλοποιείται πιλοτικά το 1998 από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε “θεσμός” και συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες.

Μετά την επιτυχημένη πορεία του Πιλοτικού Προγράμματος, αποφασίστηκε η επέκτασή του σε ολόκληρο τον δήμο. Συγκεκριμένα η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) λειτουργεί οχτώ δομές σε επίπεδο δήμου, τρεις στην πόλη των Σερρών, δύο στον Λευκώνα, δύο στο Σκούταρι και μία στον Προβάτα.

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια.

Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, κοινωνιολόγο, ψυχολόγους,  νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό.

Η κοινωνική λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.

Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Το έργο υποστηρίζει ηλεκτρονικά με χρήση ΤΠΕ τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις ενισχύσει με νέες υπηρεσίες τηλεφροντίδας και τηλεϋποστήριξης.

Στελέχωση

Η κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

 • Ένα κοινωνικό/ή λειτουργό, ο οποίος/α είναι υπεύθυνος/η του συντονισμού του προγράμματος
 • Ένα έως δύο νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες
 • Ένα έως τρεις οικογενειακούς βοηθούς ή κοινωνικούς φροντιστές

Ωφελούμενοι

 • Ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών: 618 άτομα
 • Μη ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες: 58 άτομα

Συχνότητα εξυπηρέτησης

 • 1-4 φορές το μήνα ανά ειδικότητα
 • Εξαίρεση άτομα που δέχονται βοήθεια σε καθημερινή βάση (ενεσοθεραπεία, κατάκλιση)
 • Μέσος όρος: 2 φορές το μήνα ανά ειδικότητα και συνολικά 8 επισκέψεις το μήνα από τα 4 άτομα του προσωπικού

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχει το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», είναι:

Ψυχολογική υποστήριξη

◦ Ατομική κοινωνική στήριξη
◦ Κοινωνική Στήριξη της Οικογένειας
◦ Οργάνωση και συντονισμό εθελοντών
◦ Διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές επιτροπές και υπηρεσίες υγείας

Νοσηλευτική βοήθεια

◦ Νοσηλευτική φροντίδα (λήψη ζωτικών σημείων, μέτρηση χοληστερίνης και ζακχάρου, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, ενεσοθεραπεία)
◦ Ατομική καθημερινή φροντίδα
◦ Εκπαίδευση του φροντιστή της οικογένειας
◦ Κοινωνική στήριξη της οικογένειας και διαμεσολάβηση με υπηρεσίες υγείας και υγειονομικές επιτροπές

Οικιακές υπηρεσίες

◦ Οικιακή καθαριότητα
◦ Ατομική προσωπική καθημερινή φροντίδα
◦ Δευτερεύουσα νοσηλευτική φροντίδα
◦ Εξυπηρετήσεις (αγορά ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής υγιεινής)
◦ Προμήθεια φαρμάκων, διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, τράπεζες

Δικαιολογητικά για την ένταξη στο Πρόγραμμα

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους
 4. Ε9 (εάν υπάρχει)
 5. Φωτοτυπία απόφασης αναπηρίας ή ιατρικής γνωμάτευσης (εάν υπάρχει)
 6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας