Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Σερρών αποτελεί μονάδα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, χωρίς όριο ηλικίας, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.

Πληροφορίες

Καθημερινά από τις 7.00 έως τις 15.00

Διεύθυνση: Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας

Τηλ: 2321050125

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) Σερρών αποτελεί μονάδα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, χωρίς όριο ηλικίας, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.  Το Κέντρο μετρά 14 χρόνια λειτουργίας και παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες του από τις 7.00 έως τις 15.00. Από το 2016 στεγάζεται στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας αυξάνοντας τη δυναμικότητα του σε 50 άτομα.


Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με στόχο την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και τη διαφύλαξη της οικογενειακής αλληλεγγύης. Σκοπός του Κέντρου είναι η δημιουργική απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία καθώς επίσης και  η στήριξη των οικογενειών τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω παρέχονται υπηρεσίες ασφαλούς απασχόλησης και αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου, εκπαίδευσης σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, υλοποίησης προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων και υποστήριξης της οικογένειας. Τέλος, παρέχεται δωρεάν μεταφορά των ωφελούμενων.

Εκτός από τις δράσεις που υλοποιούνται εντός της δομής το ΚΔΑΠ ΜΕΑ πραγματοποιεί εκδρομές και επισκέψεις εντός της πόλης και συμμετέχει με την έκθεση χειροποίητων δημιουργιών και με παρουσίαση θεατρικού ή μουσικοκινητικού δρώμενου σε διάφορες εκδηλώσεις (όπως Φωτεινές Ημέρες, Bazaar, Πολιτεία των Ευχών κ.α.).

Η δομή στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Γυμνάστρια, Φυσιοθεραπεύτρια, Εικαστικό, Κοινωνικούς Φροντιστές, Οδηγούς και Βοηθητικό Προσωπικό. Επίσης απασχολούνται κατά περιόδους ειδικότητες όπως λογοθεραπευτές, μουσικοί, θεατρολόγοι.