Παιδική και Νεανική Χορωδία

Η Παιδική και Νεανική Χορωδία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών λειτουργεί με τη δωρεάν συμμετοχή των παιδιών.

Πληροφορίες

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ στα τμήματα της Χορωδίας μπορούν να επικοινωνήσουν από τις 8:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2321 0 68917.

Η Παιδική και Νεανική Χορωδία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών λειτουργεί με τη δωρεάν συμμετοχή παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών και νέων ηλικίας από 13 έως 25 ετών στο κεντρικό κτήριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα συμμετείχε σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις δίνοντας στα παιδιά και τους νέους τη μουσική παιδεία και την ποιότητα μέσα από την ακατάλυτη δύναμη της τέχνης και του πολιτισμού.

Συμμετέχοντας στην Χορωδία τα παιδιά και οι νέοι μυούνται στο ομαδικό τραγούδι και μαθαίνουν να πειθαρχούν σε κανόνες, αποκτούν βασικές μουσικές γνώσεις και γνώσεις ορθοφωνίας, δίνονται ευκαιρίες για «έκθεση» του παιδιού από σκηνής στο ευρύ κοινό, δίνονται ευκαιρίες για συμμετοχή σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα, σταθμίζοντας παράλληλα τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους.