☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Σερρών
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Σερρών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σερρών, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Διαδικτυακά εργαλεία και Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
Υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
Επεξεργασία κειμένου- Διαδίκτυο (1)
Θεατρικό Εργαστήρι – Ανεβάζω την δική μου παράσταση
Βασικά Αγγλικά Α1
Βασικά Ιταλικά Α1
Βασικά Γερμανικά Α1
 
Προληπτική Ιατρική στην Γ΄ Ηλικία
 
Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ.: 2321350566, 2321350549
Ταχ. Διεύθυνση: Kων/νου Καραμανλή 36 Σέρρες – Διοικητήριο (Γραφεία Δ/νσης Κοιν. Προστασίας, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών )