☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
Υπηρεσία εργασιακής συμβουλευτικής στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Σερρών
Πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων γυναικών θυμάτων έμφυλης/ ενδοοικογενειακής βίας του ΟAEΔ