☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
 
Σε τακτική συνεδρίαση πρόκειται να προχωρήσει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών, η οποία και θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 3η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX.
Το μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη που θα συζητηθεί έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθ. 665/2012 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης κανονισμού δράσεων, χρήσης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων».