☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ - ΕΦΗΒΙΚΗ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 1 ΚΑΙ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018