☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
Ο Δήμος Σερρών γνωστοποιεί στους δημότες των κοινοτήτων Σερρών, Επταμύλων και Ορεινής, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 04-01-2021 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης.
Συγκεκριμένα, για να μπορέσουν να επιχορηγηθούν οι ιδιοκτήτες κτιριακών υποδομών(κατοικίες-επιχειρήσεις κλπ) όσο και οι επαγγελματίες για την αποκατάσταση των ζημιών τους, παρακαλούνται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, εντός δέκα(10) ημερών στον Δήμο Σερρών, επί της οδού Κ.Καραμανλή 1 στον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας κ. Σαμαρά Γεώργιο, ώστε να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Δήλωσης ζημιάς
2. Φωτογραφικό υλικό των ζημιών