☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

 

Ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διοργανώνει ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021» . Η διαδικτυακή επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω του YouTube την :

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρες 18:30 - 21:00.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (επιμορφωτές, βαθμολογητές, εξεταστές, μέλη επιτροπών, επικουρικό προσωπικό) , στελέχη εκπαίδευσης και γονείς. Η εν λόγω συνάντηση αποβλέπει στην ασφαλή συμμετοχή των υποψηφίων και όλων των εμπλεκόμενων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στην ψυχολογική υποστήριξη κι αποφόρτιση των εφήβων και στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για  τη σωστή οργάνωση, τη αδιάβλητη διεξαγωγή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και υποβολής ερωτημάτων , στην οποία μπορεί, όποιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει την εγγραφή του και να υποβάλει σχετικά ερωτήματα προς τους εισηγητές στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://forms.gle/o2tEfhBfHFPB3Tcx7