☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ EΓΚΑΡΣΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ (ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ)
 
Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις.!
 
Γιατί; Τα ατυχήματα και η απώλειας ζωής κατά τη διέλευση ιρλανδικών διαβάσεων είναι συχνό φαινόμενο.
Τί είναι οι ιρλανδικές διαβάσεις; Υπάρχουν σημεία στο οδικό δίκτυο, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα. Για τη διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας των οχημάτων εφαρμόζεται πρόχειρη κατασκευαστική λύση (τσιμεντόστρωση).
 
Η κατασκευή αυτή ονομάζεται ιρλανδική διάβαση.
 
Δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή.
 
Δε διασχίζουμε τις ιρλανδικές διαβάσεις πεζή ή με όχημα,
όταν κατακλύζονται από νερά.
Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή μας.
 
 
• Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες του οχήματος μας αλλά ούτε και τις δικές μας.
• Κάνουμε λίγα χιλιόμετρα παραπάνω και φτάνουμε με ασφάλεια
στον προορισμό μας,επιλέγοντας μια άλλη διαδρομή.