☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

ΚΕΔΗΣ

Σύµφωνα µε την αριθµ. 559/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Σερρών (Κ.Ε.∆Η.Σ.) διοικείται από ενδεκαµελές (11) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το Δηµοτικό Συµβούλιο.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών συστήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας, της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και του περιβάλλοντος με απώτερο στόχο την πολιτιστική, αθλητική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. εκφράζει το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Σερρών, για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μαζί σας. Εξάλλου η τεχνολογία έχει εισχωρήσει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας, που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός τέτοιου δικτυακού τόπου.

Περισσότερα...