Συνεδριάσεις Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς Συνεδρίαση Δ.Σ. – Αρ. Πρωτ.: 1532

Σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 9 Μαρτίου 2023 από ώρα 13:00 έως τις 14:00 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Δείτε εδώ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα