Στην Εσθονία «έπεσε η αυλαία» του προγράμματος: «Βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών στον τομέα του Πολιτισμού, της Τέχνης και του Αθλητισμού για Άτομα Με Αναπηρία»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ERASMUS+ με τίτλο: “Βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών στον τομέα του Πολιτισμού, της Τέχνης και του Αθλητισμού για «Άτομα Με Αναπηρία» πραγματοποιήθηκε  στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2024 στην πόλη Talin της Εσθονίας, η τελική συνάντηση εργασίας του προγράμματος. Πρόκειται για μια συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι διαχειριστές του σχεδίου (οι οποίοι αποτελούν και την επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου). Κατά τη διάρκεια της Τελικής Τεχνικής Συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και οι εκροές καθώς και τα επόμενα βήματα για το κλείσιμο του έργου. Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση για την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου του έργου, φορέας υλοποίησης του οποίου ήταν η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά τη λύση της δημοτικής επιχείρησης στις 31/12/2023 και η μεταφορά της στο Δήμο Σερρών, ο Δήμος Σερρών θα είναι αυτός που θα υλοποιεί δράσεις και έργα υπό καθεστώς ολικής διαδοχής ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί.  Στην τελική συνάντηση εργασίας στο Ταλίν τον Δήμο Σερρών εκπροσώπησε, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Γραμμάτων και Τεχνών και Εξωστρέφειας κα ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΛΑΖΗ, υπεύθυνη αιρετός για το Πρόγραμμα αυτό (σύμφωνα με την 27/2024 Απόφαση της Δημάρχου Σερρών) και η συντονίστρια του Σχεδίου κα Ιωαννίδου Παρασκευή.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα Erasmus+ , η διάρκεια του οποίου ήταν 24 μήνες, δομήθηκε σε τρεις βασικές δράσεις οι οποίες είναι:

1)    Βασική Δράση 1 (KA1): Κινητικότητα των ατόμων

2)    Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

3)    Βασική Δράση 3 (KA3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

Εταίροι της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο εγκεκριμένο αυτό σχέδιο ήταν οι: Parnu City Governement  (Εσθονία) Clubul Scolar Sportiv TG (Ρουμανία) Kizil Elma Aps (Ιταλία) European Development and Change Association (Τουρκία) Commune d Oletta (Γαλλία).

Πρόκειται για εταίρους, οι οποίοι είναι οργανισμοί με κοινά χαρακτηριστικά και σημαντική εμπειρία ως προς τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούν, γεγονός που θα προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο έργο. Οι δράσεις του σχεδίου περιλάμβαναν εκπαίδευση εκπαιδευτών, δημιουργία portal, ανάπτυξη μαθημάτων, ενέργειες διάχυσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, διαχείριση και αξιολόγηση όλου του έργου. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση τα αποτελέσματα του Σχεδίου ήταν πολλαπλά. Πιο συγκεκριμένα αναβαθμίστηκαν οι δεξιότητες και οι γνώσεις του προσωπικού και των συνεργατών της, ενισχύθηκε η εξωστρέφεια της επιχείρησης, ενώ κατέστη εφικτή η συμμετοχή ακόμη περισσότερων Ατόμων με Αναπηρία στις δομές της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΑΡΤΙΟ, Γυμναστήριο Ενηλίκων, Σχολή Χορού) και στις πολιτιστικές και αθλητικές της δράσεις.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα