Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:00μ.μ.
Αναλυτικότερα τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2022 της δημοτικής αρχής (άρθρο 217-π3).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 3ο: Περί εκμίσθωσης ή μη δια δημοπρασίας:
α) του υπ΄ αρ. 332 σχολικού αγρού του αγροκτήματος Πεπονιάς
β) του υπ΄ αρ. 270 σχολικού αγρού του αγροκτήματος Μονοκκλησιάς
γ) του υπ΄ αρ. 194 Δ6 σχολικού αγρού του αγροκτήματος Προβατά
δ) των υπ΄ αρ. 280 και 380 σχολικών αγρών του αγροκτήματος Κουμαριάς
ε) του υπ΄ αρ. 83 σχολικού αγρού του αγροκτήματος Αδελφικού
στ) του υπ΄ αρ. 288 σχολικού αγρού του αγροκτήματος Αγ. Ελένης
ζ) των υπ΄ αρ. 2126, 1746, 2097, 2114 και 1191 σχολικών αγρών του αγροκτήματος Βαμβακιάς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑΝ 4ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ” του Δήμου Σερρών (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Ρίζος Σάββας.
ΘΕΜΑ 5ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών (Ε.Σ.Ε.Π.Ε.)
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Βασ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δήμου Σερρών έτους 2020.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑΝ 7ο: Έγκριση:
α) της υπ’ αριθμ. 76/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με θέμα: ¨Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), έτους 2022” και,
β) της υπ’ αριθμ. 77/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με θέμα: “Αποζημίωση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)”.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Ταΐρης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 199/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, με θέμα: “Κώδικας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας και διαχείριση αυτών”.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χαλκιόπουλος Αλ.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης 4ήμερου Χριστουγεννιάτικού Τουρνουά Μπάσκετ “Xmas Basketball Tournament” του Δήμου Σερρών με τον Siris Basketball Acadmy”.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος.
ΘΕΜΑΝ 10ο: Εκ νέου έγκριση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας ως απαιτούμενο δικαιολογητικό στο πλαίσιο υποβολής πρότασης για την πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ» του Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία λόγω αλλαγής ονομασίας των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφές οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους:
α1) από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.
Από το Τμήμα Προσόδων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
β) από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.
Από το Τμήμα Κοιμητηρίων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
γ) από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.
Από το Τμήμα Προσόδων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου, σε παιδί μέχρι 30 ετών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 13ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την Τιμολογιακή Πολιτική του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Παν.
ΘΕΜΑ 14 ο: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Cluster Φωτοβολταϊκών Σταθμών στη θέση ‘Μελενικίτσι’, συνολικής ισχύος 303,736 MWp και βοηθητικά υποστηρικτικά έργα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή ενότητα Σερρών, Δήμους Σερρών και Ηράκλειας, Δημοτικές Ενότητες Σερρών και Λευκώνα (Δ.Σερρών) και Σκοτούσσης (Δ.Ηράκλειας).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τροποποίησης (3η) της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης “Bike Cities Network for bikes, e-bikes, ect” με ακρωνύμιο “Bike cities” στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως 11-12-2023.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 16ο: Θεσμοθέτηση ή μη θέσης στάσης ασθενοφόρου, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 13.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.
ΘΕΜΑ 17ο : Θεσμοθέτηση ή μη δημόσιων θέσεων στάθμευσης AMEA, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 14.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.
ΘΕΜΑ 18ο: Θεσμοθέτηση ή μη θέσεων στάθμευσης δικύκλων, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 6.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων:
α) στο υπ’ αριθμ. 6494 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών, σε υφιστάμενη δημοτική οδό για την λειτουργία αγροτικής αποθήκης.
β) στα υπ’ αριθμ. 219,220,221,222,223 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Επταμύλων, σε υφιστάμενη δημοτική οδό για την ανέγερση κτιρίων αποθηκών της εταιρίας «Αφοί Καραγιάννη Α.Ε.»
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τροποποίησης της 29366/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ», ήτοι τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για επιπλέον τρεις (3) μήνες.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα