Συνεδριάζουν για το κυκλοφοριακό και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Η Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 με ώρα έναρξης 14:00μ.μ. στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: «Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης και ρυθμίσεων σε διάφορες οδούς της πόλης των Σερρών.
2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2024».
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (28-11-2023 ημέρα ΤΡΊΤΗ) στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης
Κατιρτζόγλου Βασίλειος

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα