Δήμος Σερρών: Χορήγηση υποτροφιών σε δύο πρωτοετείς φοιτητές

 
Ο Δήμος Σερρών θα χορηγήσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, δύο υποτροφίες σε άρρενες δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, πρωτοετείς φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και όχι του Εξωτερικού.
Δικαιούχοι είναι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Σερρών, γραφείο 6 (τηλ. επικοινωνίας.: 23213-50153 κα. Κελεφού Αμαλία) μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα