Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Σερρών

Η τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση Δημ. Συμβ. περί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2022 του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών στην πόλη Παντελεϊ του Δήμου Νις της Σερβίας. Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για την ενεργοποίηση 1 εκ των 5 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Δήμο Σερρών ως μέλος του Δικτύου SDG 17 Greece στο πλαίσιο της εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων 2021 και έγκριση ψηφίσματος του δικτύου SDG 17 Greece για τη θεσμοθέτηση εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων. Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.
ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 359/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: ¨Αναμόρφωση (31η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 5ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου: α) Αναμόρφωση (31η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού, β) Αναμόρφωση (32η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ και εργοδοτικών εισφορών τους για την πρόσληψη διμήνων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, γ) Αναμόρφωση (33η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικών εξόδων και δημιουργία κωδικών εσόδων, δ) Αναμόρφωση (34η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. και εργοδοτικές εισφορές, ε) Αναμόρφωση (35η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 που αφορά τη δημιουργία κωδικού εξόδου που αφορά την παρακράτηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνειο της ΔΕΥΑΣ (Δ7) και για χρηματοδότηση ΔΕΥΑΣ σύμφωνα με το αρ. 532/2020 ΦΕΚ και στ) Αναμόρφωση (36η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 6ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Σερρών, για την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Σιαμάγκας Δ.
ΘΕΜΑ 7ο: Βελτίωση θέσεων επαγγελματιών πωλητών στη λαϊκή αγορά Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα