Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Σέρρες 03/09/2021

Αρ. Πρόσκλησης: 7

Αρ. Πρωτ.: 2622

ΠΡΟΣ

 1. Ζαλιμίδου Ελισσάβετ
 2. Σιαμάγκα Δημήτριο
 3. Ταΐρη Γεώργιο
 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή
 5. Χράπα Παντελή
 6. Παπαφωτίου Αριάδνη
 7. Κηπουρού Μαριάνθη
 8. Ανατολάκη Συρματένια
 9. Κατσαρίδου Μυστακίδου Ελένη
 10. Δημητριάδου Ιωάννα

 

Ενταύθα

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133, τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης/03/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVI – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020)

σας προσκαλούμε σε τακτική «δια περιφοράς» συνεδρίαση την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ), έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Δήμο Σερρών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων με τίτλο «Η               Προσφορά των Βλάχων Εθνικών Ευεργετών στον Ελεύθερο Ιστορικό Βίο» και εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση των όρων και των τευχών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση σε γυμνάστρια της λειτουργίας και                         οργάνωσης του Γυμναστηρίου Ενηλίκων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2021 – 2022.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση των όρων και των τευχών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση σε δασκάλα χορού της λειτουργίας και                   οργάνωσης της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2021 – 2022.

ΘΕΜΑ 6: Έναρξη λειτουργίας τμημάτων του Γυμναστηρίου Ενηλίκων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2021 – 2022.

ΘΕΜΑ 7: Έναρξη λειτουργίας των τμημάτων χορού της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2021 – 2022.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση αίτησης παράτασης υπαγωγής της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για ένα επιπλέον έτος στο ειδικό πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Ενίσχυσης                   εργοδοτών για την πρόσληψη 1200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑΜεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,                         αποφυλακισμένων, νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο».

ΘΕΜΑ 9: Σχετικά με αίτημα της Θρακικής Εστίας Ν. Σερρών για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Η συμβολή των Θρακών στο                     νεότερο ελεύθερο ελληνικό βίο» και έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 10: Σχετικά με αίτημα της κ. Αντωνίας Θεοχαρίδου για συνδιοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με τίτλο «Ιστορίες της                    πόλης μας» και των αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής «Η περιπέτεια της φαντασίας» και εξειδίκευση π                  πίστωσης.

ΘΕΜΑ 11: Σχετικά με αίτημα του Παλαιστικού Ομίλου Σερρών «Ο Διογένης» για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αγώνων παραδοσιακής                       πάλης με θέμα: «Η παραδοσιακή πάλη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας» και εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 12: Έγκριση πρόσληψης αποφοίτων ΕΠΑ.Λ για μαθητεία.

ΘΕΜΑ 13: Έγκριση έκτακτων πραγματοποιημένων δαπανών.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Παλάζη Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα