Κοινωνικό Φροντιστήριο από τον Δήμο Σερρών

Δωρεάν μαθήματα για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και τη νέα σχολική χρονιά

Ο Δήμος Σερρών προχωρά για ακόμη μία χρονιά σε μία κοινωνική προσφορά για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικό Φροντιστήριο/Υποστηρικτική διδασκαλία συνεχίζοντας την επιτυχημένη και αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Σερρών.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει μία σημαντική βοήθεια δίνοντας λύση σε οικογένειες του Δήμου Σερρών, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Απευθύνεται σε μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα σε φροντιστήρια της πόλης.

Εν όψει της σχολικής χρονιάς 2021-2022, οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο 124  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 23213-50561 (Κ. Καραμανλή 36, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών) από τη Δευτέρα  6-9-2021 έως την Παρασκευή 10-9-2021 και κατά τις ώρες 09:00 έως 12:00.

Συνημμένα της αίτησης – υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο/α ΑΔΤ γονέα-κηδεμόνα και παιδιού/ιών
 2. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
 3. Φωτοτυπία τελευταίου Εντύπου Ε1
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Πρόσθετα Δικαιολογητικά Γονέων / Κηδεμόνων (π.χ. βεβαίωση αναπηρίας, κάρτα ανεργίας κλπ.)
 6. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του κανονισμού φοίτησης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (δίδεται από την Υπηρεσία)
 7. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν φοιτούν ήδη σε φροντιστήριο (δίδεται από την Υπηρεσία)
 8. Απολυτήριο προηγούμενης τάξης
 9. Κάρτα Ανεργίας (αν υπάρχει)
 10. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (αν υπάρχει)
 11. Απόφαση ΚΕΠΑ (αν υπάρχει)
 12. Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες που το πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού τους προκύπτει από το οικείο Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. Δεν υπολογίζονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα. Επίσης, μετά την τελική αξιολόγηση, οι επιλεγέντες μαθητές θα ενημερωθούν προσωπικά και τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία. Τα ονοματεπώνυμα των μαθητών δεν δημοσιοποιούνται προς διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα