Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Σερρών

 
Αύριο θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨) και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 100/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα: ¨Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.
ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτήματος του Δήμου Εμμ. Παπά για τη μεταφορά των οστών του ήρωα Εμμανουήλ Παπά από τον Δήμο Σερρών στην Τοπική Κοινότητα Εμμ. Παπά.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κατιρτζόγλου Β.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση καθιέρωσης 12ωρης εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών του τμ. κοιμητηρίων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της αριθ. 665/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ¨Τροποποίησης Κανονισμού δράσεων, χρήσης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2020 των κληροδοτημά-των:
α) Αποστολίδη Ιωάννη και
β) Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2022 από χιονοπτώσεις-παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Κωνσταντινάτου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εκμίσθωσης διά δημοπρασίας:
α) του υπ’ αρ. 529 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Σκουτάρεως,
β) του υπ’ αρ. 1273 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Λευκώνα και
γ) των υπ’ αρ. 905 & 906 σχολικών αγρών αγροκτήματος Α.Βροντούς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 11ο: Περί μίσθωσης με δημοπρασία τριών τμημάτων του υπ’ αριθμ. 2697Α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 12ο: Περί μίσθωσης με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 3827 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε τμήμα του ΚΑΕΚ 44121ΕΚ00390 της πόλης των Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 7,08 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ.κ. Θωμά Δημητρίου και λοιπών, στο Ο.Π. 579.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 91,01 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ.κ. Μανδηλιώτη Χρήστου και λοιπών, στο Ο.Π. 582.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 16ο: Περί διαγραφής δημοτικών ακινήτων:
α) στο Ο.Π. 807 (ΚΑΕΚ 441212511004),
β) στο Ο.Π. 448 (ΚΑΕΚ 441211370004) και
γ) στο Ο.Π. 448 (ΚΑΕΚ 441211370005).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 17ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 18ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων¨ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση κατασκευής διαβάσεων και τοποθέτησης βοηθητικών διατάξεων επί της οδού Καφαντζή.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα