Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Σέρρες 22/10/2021

Αρ. Πρόσκλησης: 10

Αρ. Πρωτ.: 3219

 

 

ΠΡΟΣ

 

  1. Ζαλιμίδου Ελισσάβετ
  2. Σιαμάγκα Δημήτριο
  3. Ταΐρη Γεώργιο
  4. Ηλιοπούλου Σταλακτή
  5. Χράπα Παντελή
  6. Παπαφωτίου Αριάδνη
  7. Κηπουρού Μαριάνθη
  8. Ανατολάκη Συρματένια
  9. Κατσαρίδου Μυστακίδου Ελένη
  10. Δημητριάδου Ιωάννα

 

Ενταύθα

 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και  από ώρα 09:30  έως 11:30  σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 426/2020 (Α.Π. 77233/13.11.2020) και 643/2021 (Α.Π.: 69472/24.09.2021) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σύγκληση συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,  με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση συμβάσεων εργαζομένων  στις δομές ΚΔΑΠ  της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο πλαίσιο της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την προγραμματική περίοδο 2021–2022.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821» προϋπολογισμού 74.238,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ-ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΡΤΙΟ»  ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.Σ., ΕΤΟΥΣ 2021-2022, προϋπολογισμού 10.988,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης για την παροχή πρόχειρου γεύματος  και εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 5ο: Σχετικά με αιτήματα για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε δομές της επιχείρησης.

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 09:30 έως τις 11:30 αντίστοιχα και  ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί των πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kediser@gmail.com ή μέσω sms στο τηλέφωνο της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Παλάζη Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα