Συνεδρίαση Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Σέρρες 25/11/2021

Αρ. Πρόσκλησης: 12

Αρ. Πρωτ.: 3642

ΠΡΟΣ

  1. Ταΐρη Γεώργιο
  2. Σιαμάγκα Δημήτριο
  3. Ηλιοπούλου Σταλακτή
  4. Χράπα Παντελή
  5. Δημητρίου Ιωάννα
  6. Κηπουρού Μαριάνθη
  7. Ανατολάκη Συρματένια
  8. Δρόντζα Κωνσταντίνος
  9. Κατσαρίδου Ελένη
  10. Τσιρίκας Κωνσταντίνος

Ενταύθα

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π.: 69472/24.09.2021) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σύγκληση συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,  με θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο  Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).

ΘΕΜΑ 2ο  Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Παλάζη Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα