Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών

Η 3η Κατεπείγουσα Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή  21 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 11:00 π.μ. στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας, καθώς και β) ο κατεπείγον  χαρακτήρας των θεμάτων.                                                                            

ΘΕΜΑ 1ο:   Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών διαγωνισμών, λόγω δυσλειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

ΘΕΜΑ 2ο: Συμμετοχή του Δήμου Σερρών ως Εταίρος Δικαιούχος σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει στην Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, και τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πρότασης.

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας των θεμάτων.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα