Σε Διακρατικό πρόγραμμα συμμετέχει η ΚΕΔΗΣ (2η Επίσκεψη Βουλγάρων)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών συμμετέχει ως Διακρατικός εταίρος στο Πρόγραμμα “To learn more – cooperation and exchange of experience”, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Petrich της Βουλγαρίας και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων και τη διαμόρφωση κοινών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, δια βίου μάθησης και προώθησης της απασχόλησης.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού και της Δράσεως 2 η ΚΕΔΗΣ υποδέχεται αντιπροσωπεία από τον Δήμο Petrich με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και την παρουσίαση της προόδου των έργων που υλοποιεί τόσο η ΚΕΔΗΣ όσο και ο Δήμος Σερρών στον Κοινωνικό Τομέα.

Η επίσκεψη διαρκεί 3 ημέρες (18 έως και 20 Μαρτίου 2015) και το πρόγραμμά της περιλαμβάνει παρουσιάσεις των έργων από στελέχη της ΚΕΔΗΣ και του Δήμου Σερρών και επισκέψεις στις κοινωνικές δομές του Δήμου.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Βουλγαρίας με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Aπό την ΚΕΔΗΣ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα