Δελτίο τύπου για εγγραφές ΚΔΑΠ ΕΕΤΑ 2015

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) καλεί:

  • Μητέρες παιδιών και
  • Μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές φροντίδας και φιλοξενίας ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

να καταθέσουν έως τις 18/08/2015 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α (Τσιμισκή 7, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη), ή να προσέλθουν και να επικοινωνήσουν με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) της επιχείρησης άμεσα προκειμένου να ενταχθούν ως ωφελούμενες στις δομές «Κ.Δ.Α.Π.» και «Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ» της επιχείρησης και να απασχοληθούν δωρεάν τα τέκνα τους.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) αφορούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα ενώ,
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ) αφορούν άτομα με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση ή/ και αναπηρία.

Οι μητέρες, που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα ή
Β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
Γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
Δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους μήνες.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α΄και β΄ βαθμού).

ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΄Η ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα):

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015. (πρωτότυπη εκτύπωση από τον λογιστή).
  • Επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε μητέρα.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. συμμετέχει στην ανωτέρω πράξη με τέσσερις δομές ΚΔΑΠ, που λειτουργούν σε δύο βάρδιες, και μια δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
Πιο συγκεκριμένα:
ΚΔΑΠ Ομόνοιας Σερρών Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 20738
ΚΔΑΠ Ομόνοιας Σερρών Β΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 29600
ΚΔΑΠ Σφαγείων Σερρών Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 20741
ΚΔΑΠ Σφαγείων Σερρών Β΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 29601
ΚΔΑΠ Σκουτάρεως Σερρών Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 20744
ΚΔΑΠ Σκουτάρεως Σερρών Β΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 29811
ΚΔΑΠ Προβατά Σερρών Α΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 36495
ΚΔΑΠ Προβατά Σερρών Β΄ Βάρδια, κωδικός δομής: 43397
ΚΔΑΠ ΜΕΑ Σερρών, κωδικός δομής: 53788
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις:
Κ.Ε.ΔΗ.Σ , Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ: 23210 99820, 23210 99800.
Κ.Δ.Α.Π Σφαγείων Σερρών: Απαμείας 1, Εργατικές Κατοικίες Σφαγείων, τηλέφ: 2321111354
Κ.Δ.Α.Π. Ομόνοιας Σερρών: Σαλαμίνος 19, Πλατεία Ομονοίας, τηλ: 2321111356
Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως Σερρών: Σκούταρι Σερρών, τηλ: 23210 99199
Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ: Ορφέως 12, Παλαιό Νοσοκομείο Σερρών, 1ος όροφος, τηλ. 23210 66800
ΚΔΑΠ Προβατά: Προβατάς Σερρών, τηλ: 23213 52813.
Επίσης, πληροφορίες στο www.eetaa.gr→ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για φορείς / δομές και ωφελούμενες μητέρες
® Έντυπο αίτησης συμμετοχής γονέων

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα