Πρόσληψη Γυμναστή/στριας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 140/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιος/α διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Γυμναστή/στριας ως εκπαιδευτή και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Γυμναστηρίου ενηλίκων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών θα γίνει με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ.
Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10).

Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα