Πρόσληψη γυμναστή/στριας ως εκπαιδευτή αθλητικών χορών σε ενηλίκους

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 152/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιος/α διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Γυμναστή/στριας ως εκπαιδευτή αθλητικών χορών σε ενηλίκους του Γυμναστηρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.Σ.» μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Τηλ. 2321068900-10)

Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα