Τύμβος Καστά Αμφίπολης- Εργασίες αποκατάστασης του αναγλύφου της περιοχής

 

Ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2016 οι εργασίες άμεσης προστασίας και αποκατάστασης του αναγλύφου της περιοχής στον Λόφο-Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. Είχε προηγηθεί αυτοψία που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 στο ταφικό μνημείο, από κλιμάκιο στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι εν λόγω εργασίες ως στόχο έχουν την εξασφάλιση των πρανών του Λόφου-Τύμβου Καστά, του περιβόλου και του περιβάλλοντος χώρου με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, καθώς και η διευθέτηση της απορροής των ομβρίων υδάτων με τις κατάλληλες εργασίες αποστράγγισης. Ο γενικός συντονισμός του έργου γίνεται από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ και η υλοποίησή του από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων.
Σημαντική είναι η συμβολή του Δήμου Αμφίπολης στο έργο της προστασίας και ανάδειξης του Λόφου-Τύμβου Καστά.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα