Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για προμήθεια χιλίων (1000) σακιδίων πλάτης διαφόρων χρωμάτων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια χιλίων (1000) σακιδίων πλάτης διαφόρων χρωμάτων (από πολυεστέρα) με κορδόνι, διάστασης 34Χ45 εκ. με εκτύπωση μεταξοτυπίας για την συμμετοχή των Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο «ECO FESTIVAL» του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 60η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα