Πρωτογενές αίτημα για παροχή γεύματος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) και συγκεκριμένα οι δομές «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και «ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» θα προβούν σε διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ» στις 23 Μαΐου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.. Στο πλαίσιο αυτό θα παρατεθεί γεύμα δέκα (10) ατόμων μετά το πέρας της εκδήλωσης. Η υπηρεσία θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15/05/2018 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα