Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των τμημάτων του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 69η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα