Συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕΔΗΣ την Τρίτη 5 Ιονίου 2018 και Ώρα 13:30

 

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30
με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα