Διακήρυξη 3/2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός με Θέμα: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.»

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα