Πρόσκληση σε Τακτικη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Σέρρες 04/10/2018

Αρ. Πρόσκλησης: 14

Αρ. Πρωτ.: 2427

 

ΠΡΟΣ

 

1.  Γρηγοριάδη Χρήστο

2.  Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη

3.  Ηλιοπούλου Σταλακτή

4.  Αναστασιάδη Ηλία

5.  Κηπουρού Μαριάνθη

6.  Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική

7.  Κατσαρίδου Ελένη

8.  Παναγιωτίδου Σοφία

9.  Πολυχρόνη Λάμπρο

10.  Δημητριάδου Ιωάννα

 

Ενταύθα

 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο  

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών που αφορά την ανάθεση σε Κεραμίστα υπηρεσιών ως υπευθύνου για τη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών που αφορά αφορά την ανάθεση σε Δασκάλα Χορού ως υπεύθυνης για τη λειτουργία της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Θέμα 3ο

Αποδοχή πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών που την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ, βάσει της υπ΄ αριθ. 130/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας

Θέμα 4ο

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (6) ΠΕ Εικαστικούς για την κάλυψη των αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., βάσει της υπ΄ αριθ. ΣΜΕ 1/2018 ανακοίνωσης και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας

Θέμα 5ο

Έγκριση αιτήματος του Ομίλου Ορφέα Σερρών σχετικά με τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.

Θέμα 6ο

Έγκριση αιτήματος της Μακεδονικής Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών – Δράμας σχετικά με τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.

Θέμα 7ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών

Θέμα 8ο

Έγκριση έκτακτων πραγματοποιημένων δαπανών

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

Τερζής Βασίλειος

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα