Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδριαση Δ.Σ.

Σέρρες 30/11/2018

Αρ. Πρόσκλησης: 18

Αρ. Πρωτ.: 3147

ΠΡΟΣ

1. Γρηγοριάδη Χρήστο

2. Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη

3. Ηλιοπούλου Σταλακτή

4. Αναστασιάδη Ηλία

5. Κηπουρού Μαριάνθη

6. Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική

7. Κατσαρίδου Ελένη

8. Παναγιωτίδου Σοφία

9. Πολυχρόνη Λάμπρο

10. Δημητριάδου Ιωάννα

Ενταύθα

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα

13:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας

διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων, έτους 2017.

Θέμα 2ο Αποζημίωση του Προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Τερζής Βασίλειος

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα