Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ.

Σέρρες 14/03/2019

Αρ. Πρόσκλησης: 3

Αρ. Πρωτ.: 685

 

 

ΠΡΟΣ

 

Γρηγοριάδη Χρήστο

Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Αναστασιάδη Ηλία

Κηπουρού Μαριάνθη

Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική

Κατσαρίδου Ελένη

Παναγιωτίδου Σοφία

Πολυχρόνη Λάμπρο

 Δημητριάδου Ιωάννα

 

Ενταύθα

 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο  

Αποδοχή ποσού 70.000,00 € από το Δήμο Σερρών, έναντι συνολικού ποσού επιχορήγησης, που απορρέει βάσει της υπ΄ αριθ. 897/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, της υπ΄ αριθ. 39/2019 απόφασης Δημάρχου και της υπ΄ αριθ. 132/2019 απόφασης Δημάρχου.

 

Θέμα 2ο 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / Βεβαίωση καλής εκτέ-λεσης εργασιών

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

Τερζής Βασίλειος

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα