Προμήθεια εδεσμάτων και προϊόντων για την παρασκευή γευμάτων στο Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., έτους 2019

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια εδεσμάτων και προϊόντων για την παρασκευή γευμάτων στο Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2019.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα