Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Διοργάνωση των Εκδηλώσεων στο Πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών 2019

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 13-12-2019 ΕΩΣ 02-01-2020».

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα