Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης (χαρτικά, απορρυπαντικά-σαπούνια, διάφορα είδη υγιεινής και ευπρεπισμού) για την ευπρεπή και εύρυθμη λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών και συγκεκριμένα για τις δομές Κ.Δ.Α.Π.  – Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ,  το «Βοήθεια στο Σπίτι», το  Εικαστικό Εργαστήριο «ΑΡΤΙΟ», του Γυμναστηρίου και των τμημάτων χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και τις ανάγκες του κεντρικού κτιρίου της Επιχείρησης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές .

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα