Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εδεσμάτων και Ροφημάτων για τις Ανάγκες των Εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Έτους 2020

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2020» 

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα