Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., μηνός Φεβρουαρίου 2020

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε ηχητική κάλυψη τεσσάρων (4) εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., μηνός Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές .

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα