Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Δασκάλας Χορού ως Υπεύθυνου για την Λειτουργία των Τμημάτων Χορού της Κ.Ε.Δ.Η.Σ.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.Σ.»

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα