Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

  • – Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133, τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
  • – Τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης/03/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVI – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020)

σας προσκαλούμε σε τακτική «δια περιφοράς» συνεδρίαση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερησίας διάταξης:  Πατήστε το παρακάτω pdf.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα