Τριών Ιεραρχών

 «Αν διδάσκεις παιδιά, είτε δικά σου είτε ξένα, προσπάθησε να σκεφτείς ότι κάνεις έργο Θεού. Να τα διδάσκεις με ζήλο, να χρησιμοποιείς τα καλύτερα μέσα για να κάνεις τη διδασκαλία σαφή, κατανοητή, πλήρη κι όσο το δυνατό πιο αποδοτική», αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης.

30 Ιανουαρίου. Γιορτή των 3ων Ιεραρχών.

Τρία μεγάλα αναστήματα. Τρεις πανεπιστήμονες. Τρεις καρδιές ανδρείες, γενναίες. Είναι οι τρεις Ιεράρχες, οι προστάτες των γραμμάτων, που τους γιορτάζουμε σήμερα 30 Ιανουαρίου. Γιορτάζουμε τρεις ψυχές υπέροχα άγιες: Τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο ή Νανζιαζινό και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Στα κείμενα τους πολλές αλλά και πολύτιμες είναι οι παραινέσεις σχετικές με την επιστήμη της Παιδαγωγικής και το ρόλο του δασκάλου. Αυτό που ανέφεραν και οι τρεις τους περισσότερο απ’ όλα, ήταν η μεγάλη σημασία που έχει να διαβάζει κανείς και να είναι  μορφωμένος.